Om nordisk litteratur

 

 

Sajter med skandinaviska skönlitterära texter

 

Här är några stora sajter med klassisk litteratur på svenska, norska och danska. Det finns förstås mer, men via följande sidor kan man hitta andra sajter. Texterna är mestadels av författare som har varit döda över 70 år p.g.a. upphovsrättslagen. Vissa sidor har även upphovsrättsskyddat material, så det kan vara klokt att läsa igenom vad respektive sida säger om rättigheter innan man använder texterna. Utöver följande sajter finns hemsidor tillägnade enskilda författare; sådana står inte här.

 

Arkiv for dansk litteratur  http://adl.dk/adl_pub/forside/cv/forside.xsql?nnoc=adl_pub

Främsta sajten för texter av danska författare, både poesi och prosa.

 

Kalliope  http://www.kalliope.org/

Dansk diktdatabas, huvudsakligen med dansk poesi men även en del poesi av svenska, norska, tyska, franska, italienska, engelska och amerikanska författare.

 

Dokumentasjonsprosjektet  http://www.dokpro.uio.no/

Norsk författardatabas. Inte så omfattande sida, men den har prosaförfattare, till skillnad från många andra sidor. De litterära texterna ligger under ”Tekstsamlingen”.

 

Nasjonalbiblioteket  http://www.nb.no/

Kräver norskt ip-nummer för gratis webb-lån fast några böcker är tillgängliga för alla.

 

Dagbladet.no >> Kulturen: diktbasen  http://www.dagbladet.no/diktbasen/

Bra norsk sida med texter av poeter och en del annat.

 

Wikisource (wikikilden)  http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida

De originaltexter man vill åt på wikisource nås lättast genom Wikipedia på danska resp norska (bokmål och nynorsk) >> resp författare >> ”Externa länkar” i resp artikel.

 

Project Runeberg  http://runeberg.org/

Sidan har mest svensk litteratur men även en del övrig nordisk. Går man in på ”Catalog” och trycker på ”author” så hamnar författarna i bokstavsordning (först står titlar utan författare).

 

Project Gutenberg (på Internet Archive)  http://www.gutenberg.org/

Man kan finna enstaka skandinaviska titlar här som inte finns på ovanstående sidor.

 

Litteraturbanken  http://litteraturbanken.se/#!start

Sajten är bredvid Runeberg den främsta för svenska litterära texter. Sajten tillhandahåller även en del litteraturhistoriskt material, t.ex. Nordisk kvinnolitteraturhistoria.

 

Nordisk litteratur til tjeneste  http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2008-002

Boken ”Nordisk litteratur til tjeneste. Nordiske kanoniske tekster” utgiven av Nordiska ministerrådet 2008 är ett danskt initiativ till nordiska skönlitterära texter av betydelse. Boken finns att köpa via sajten ovan eller på t.ex. Adlibris. Bokens delar finns även delvis i webbform (utom färöisk och isländsk litteratur, som tycks ha fallit bort) under länken ovan. Intressantast är att här även finns samiska och grönländska texter på originalspråk samt översatta till danska, norska eller svenska. Synd på de färöiska och isländska texterna bara. Självfallet finns också finska texter, i viss mån i översättning.

 

 

Sajter om skandinavisk skönlitteratur

 

Det finns många bra och intressanta norska och danska sajter med material om författare och litteraturhistoria.

 

Store norske leksikon  http://snl.no/

Här finns både övergripande lexikonartiklar och fördjupande artiklar om man länkar sig fram. Antingen går man via huvudsidan >> Humanistiske fag og litteratur >> Litteratur >> t.ex. ”Samtidig norsk litteratur” eller ”Tidligere norsk litteratur” och söker i listan, eller så söker man direkt via författarnamn eller stickord. På respektive artikel finns ofta vidare länkar, t.ex. ”utdypning”, d.v.s. en fördjupande artikel.

 

Den store danske  http://www.denstoredanske.dk/

Gyldendals åbne encyklopædi har mycket bra, informationsrika artiklar om författare. Man kan länka sig fram på olika sätt men enklast är att slå direkt på författaren/verket ifråga.

 

Litteratursiden  http://www.litteratursiden.dk/

Sajten är mycket bra med många fördjupande artiklar (även om författare utanför Danmark) och tips på vidare information. Det hittar man under länkarna ”Forfattere” (där man kan länka sig vidare till ”Klassiker”), ”Analyser”, ”Temaer” och ”Lister”.

 

Den danske kulturkanon  http://kulturkanon.kum.dk/

Här är det danska kulturministeriets presentation av betydande danska kulturella verk för undervisning. Via länkar kan man finna originaltexter och annan information, t.ex. sajten nedan.

 

Kulturkanon i undervisningen  http://uvm.gonesurfing.dk/flora/flora.asp

Här finns tips på hur man kan använda den danska kanon. Givetvis är det anpassat för dansk skola, men en lärare i Sverige kan finna många uppslag. Under länken litteratur finns särskilt intressanta saker för svensklärare.

 

Sápmi  http://www.samer.se/

Här finns en del information om samisk litteratur om man länkar sig fram via Kultur >> Litteratur.