Litterära mästerverk genom tiderna

 

Litteraturhistoria för gymnasieskolan

Skapa en uppfattning om lärobokens innehåll och layout genom att klicka på länkarna till höger.

 

Innehållet ger en bred och djup historisk översikt över författare och litterära verk samt förklarar vad som är speciellt, bra och intressant hos författarna och verken. Boken tar således upp både den litteraturhistoriska kontexten och det rent litterära, vad som gör dikter, romaner och dramer till mästerverk. Målet är att ge eleverna möjlighet till förståelse, bildning och smak.

 

Layouten tydliggör och hjälper vid läsning och inlärning. Stödord i marginalen visar viktiga ord och hjälper läsaren att orientera sig (t.ex. när man ska besvara instuderings-frågor och finna det centrala innehållet): viktiga titlar, en författares stildrag, särskilda begrepp o.d. I de fall texten är djupgående är stödorden till stor hjälp. Längst ned på sidorna finns förklaringar till svåra ord. Bilder med bild-text inspirerar, guidar och fördjupar det som står i huvud-texten. Alla bilder är i färg (förutom vid svartvita original-bilder).

 

Litterära mästerverk genom tiderna är i första hand ämnad för elever på högskoleförberedande program. Den är anpassad för Gy 2011.

 

Författaren Michael Jay har stor erfarenhet som lärare. Han har undervisat på bl.a. Katedralskolan i Uppsala, Calmare Internationella Skola i Kalmar samt Danderyds gymnasium, Viktor Rydbergs Gymnasium, Östra Real och Norra Real i Stockholmsområdet.

 

 

Några fördelar med Litterära mästerverk

  • litteraturhistorien från äldsta tid till 1980-talet i en bok
  • utförliga presentationer av författare och verk samt deras placering i en litteraturhistorisk kontext
  • många fördjupningar, vilket möjliggör analyser och djupare förståelse
  • väldigt många diktexempel, vilket hjälper läsaren att förstå det som förklaras
  • förklaringar vad som gör författare och skönlitterära texter bra, speciella och intressanta, vilket gör boken intressant att läsa samt rör kursplanens föreskrifter om litterära verkningsmedel
  • ett mycket stort antal frågor och uppgifter (30 sidor): instuderingsfrågor, fördjupningsfrågor, diskussions-frågor, ämnesövergripande uppgifter, frågor som relaterar till vår tid
  • mycket om nordisk litteratur (utöver Sverige) med flera exempel på norska och danska, något som poängteras i Gy2011
  • rejäla avsnitt om litteratur från Asien, Afrika och Latinamerika, både från äldre tider och 1900-talet.
  • presentationer som öppnar för tankar och frågor om värderingar; existentiella perspektiv; föreställningar om kön, sex och samlevnad; perspektiv på olika tider och kulturer; idéer om samhället - sådant som berör vad det innebär att vara människa och leva i samhället

Pris 277 kr (med moms 294 kr)

Beställningar görs på sidan Beställa

Bokfakta

 

Storlek: 240 x 170 mm

Längd: 537 s, rikt illustrerad, färg

Vikt: 1280 gram

Omslag: hårdband, rund rygg

Bindning:inbunden/linnetrådshäftad (boken går att vika upp ordentligt utan att boken spricker och utan att boken slår igen)

Utgivningsår: 2011

 

 

 

mjlaromedel.se © 2011     -     08-53332557 0735-200402     -    michael@mjlaromedel.se