Litteratur från andra kulturer än Västerlandet

 

 

Här ges tips på böcker och sajter om litteratur från Asien, Afrika och Latinamerika, vilket bör underlätta för dem som vill fördjupa sig i litteratur från andra kulturer än den västerländska. Tyngdpunkten ligger på översättningar. Filosofi, religion o.d. tas bara upp i den mån det är klart skönlitterärt skildrat. Listorna nedan koncentrerar sig på klassisk litteratur före 1900-talet. Observera också att många av böckerna med översättningar nedan har bra information i förord, efterord o.d.

 

Sidan är långt ifrån uttömmande. Det finns mer översatt än många tror. När det gäller lyrik är ett mycket bra sätt att gå till biblioteket och helt enkelt gå igenom hela lyriksektionen bok för bok.

 

 

Allmänt

 

Sajter

 

www.wikipedia.org

Svenska wikipedia är klart begränsad, men på de stora kulturspråken finns mycket information, t.ex. om man på engelska slår ”turkish/arabic/persian/indian/osv literature”.

www.macondo.nu

Sajt om information om litteratur från Afrika, Asien och Latinamerika. Här står en hel del, men sidan är långt ifrån heltäckande; särskilt när det gäller klassisk litteratur finns stora brister. Sajten kommer så småningom att byta namn till ”världslitteratur” e.d.

 

Fackböcker o.d.

 

Här omnämns några av de bättre böckerna i ämnet – även om det finns intressant information i en del andra allmänna litteraturhistorier.

 

Litteraturens världshistoria 1-12. Här står väldigt mycket, det gäller bara att hitta rätt band beroende på vad man letar efter.

Utomeuropeiska litteraturer (del av Bonniers allmänna litteraturhistoria). Mycket bra bok.

Världens litteraturer. Ny bok (2011) men med relativt lite information.

Bonniers författarlexikon. Boken har korta artiklar, men det står om översättningar (dock inte uppdaterat förstås).

Karavan. Tidskriften Karavan behandlar litteratur från Asien, Afrika och litteratur. Det rör sig mest om modern litteratur, men ibland står det lite om äldre klassisk litteratur. Se www.karavan.se för innehållet i tidigare nummer.

Dragomanen. Tidskriften eller årsskriften Dragomanen berör saker som berör Turkiet, bl.a. turkspråkig litteratur. Se http://srii.org/publications/dragomanen/ för innehållet i tidigare nummer.

 

Översättningar

 

Orientalisk diktning. Litteraturens klassiker 16. Översättning av klassisk asiatisk litteratur.

 

 

 

Mellanöstern (Turkiet till Afghanistan)

 

Hemsidor

 

www.ashkdahlen.com

Sajten har mycket bra information om iransk/persisk historia, kultur och litteratur.

http://www.nordient.se/namdar/

Här finns lite artiklar och uppslag om böcker men mest om iransk 1900-talslitteratur.

http://www.turkiclanguages.com/www/Litteratur/Oversikt.htm

Sajten har kortfattad information om turkisk litteraturhistoria, språket och några författare.

 

Antologier o.d.

 

Orientalisk diktning. Litteraturens klassiker 16. Prosa och poesi.

 

Världens bästa essayer i urval. Här finns tre avsnitt av arabiska författare, bl.a. ett urval av Ibn Hazms bok Duvans halsband med insprängda dikter (övers Christopher Toll).

 

Den persiska litteraturen I-II. Översättningar och essäer av Bo Utas.

 

Persiska antologin. Övers Eric Hermelin i urval av Carl-Göran Ekerwald. Persisk prosa och poesi. Av Hermelin finns oerhört mycket klassisk persisk litteratur översatt till svenska. Översättningarna är dock inte särskilt användbara för gymnasieelever p.g.a. Hermelins något ålderdomliga språkbruk och egensinniga tolkningar. Det finns dock en del bra information om de persiska författarna i nyutgivna utgåvor som Persiska antologin, Persisk balsam, Mystikens rosengård och Lustgården.

 

Christopher Toll: Den arabiska litteraturen. Boken är huvudsakligen förklarande men har många exempel på översatta dikter av Toll (mest delar av dikter).

 

Tryggve Kronholm: Den arabiska litteraturens historia – Spegelbilder. Boken är huvudsakligen förklarande men har många exempel på översatta dikter, främst av Kronholm (mest delar av dikter).

 

Författare/verk

 

Abol-Qasem Ferdosi: Fem berättelser ur Shahname. Prosaövers av Anja Malmberg och Namdar Nasser.

 

Abdallah Ibn al-Muqaffa: Kalila och Dimna. Övers Lotty Berencreutz. Fabler med ramberättelse översatta från persiska till arabiska.

 

Omar Khajjam: Rubaíját. Övers av Akbar Golrang och Sven Christer Swahn. Persiska.

 

Jalal al-din Rumi: Vassflöjtens sång. Övers Ashk Dahlén. Persiska.

Jalal al-din Rumi: Kärleken begär att detta skall fram. Övers Ashk Dahlén m.fl.

Jalal al-din Rumi: Ljuvliga skratt. Övers (via engelska) Astrid Ericson Bahari.

 

Sadi: Golistan eller Rosengården. Övers Lilian Ebadi Lindqvist. Persiska.

 

Shams al-din Hafiz: Dikter. Övers av Ashk Dahlén. Persiska

Hafez: Östanvindens ande. Övers av Fateme Behros. Hafiz stavas ibland Hafez på svenska.

 

Nizami Aruzi: Fyra skrifter. Övers Ashk Dahlén. Prosa – i viss mån användbar i litteraturundervsningen. Persiska.

 

Fakhr al-din Araqi: Gnistornas bok. Övers Ashk Dahlén. Prosa – i viss mån användbar i litteraturundervisningen. Persiska.

 

Khushhal Khan Khatak: Rosor, vin, en vän att älska. Övers Tomas Löfström. Pashtu (Afghanistan).

 

 

 

Indien

 

Antologier, författare, verk

 

Hinduismens heliga skrifter. Övers av Måns Broo

 

Indisk dikt och tanke. Red Elin Lagerkvist. En del översättningar är via engelska, franska och tyska. Lyrik och prosa.

 

Ur Indiens klassiska litteratur. Övers av Jarl Chapentier.

 

Bhagavad-Gita. Övers Martin Gansten.

 

Shudraka och Kalidasa: Det indiska dramat i Världslitteraturen. Övers

 

Sutta Nipata. Buddhistiska ballader och lärodikter. Övers Rune Johansson.

 

Buddha talade och sade. Övers (via engelska m.m.) av Åke Ohlmarks.

 

Vidyapati: Kärlekssånger. Övers (via engelska) av Irma Nordvang.

 

 

 

Kina

 

Antologier, författare, verk

 

Den långa floden. Övers av Göran Malmqvist. Lyrik och prosa.

 

Det förtätade ögonblicket. Övers Göran Malmqvist. Tanglyrik.

 

Skuggspel, klara vatten. Övers av Lars Bergquist och LiKeqian. Tanglyrik

 

Jadeberget och Hägerboet. Övers (via engelska) av Erik Blomberg. Lyrik.

 

Kinesiska tänkare. Övers av Alf Henrikson och Hwang Tsu-Yü. Filosofi, bl.a. Tao te ching.

 

Kineser. Övers av Alf Henrikson och Hwang Tsu-Yü. Lyrik.

 

Berättelser från träskmarkerna 1-4. Övers av Göran Malmqvist.

 

Färden till västern 1-5. Övers Göran Malmqvist.

 

Drömmar om röda gemak 1-5. Övers Pär Bergman.

 

 

 

Japan

 

Antologier, författare, verk

 

Japansk poesi (översättningarna från böckerna Körsbärsträdet och Bambuflöjten samlade i en volym). Övers (via engelska) Per Erik Wahlund.

 

Japansk kärlekslyrik. Övers Kazuyo och Håkan Lundström samt Mari Tase-Utterström och Lennart Utterström. Tankadikter.

 

Silverfloden. Övers (via tyska och franska?) av Lotti Jeanneret. Tankadikter och naga-uta (en sorts längre dikter)

 

Sången från Ogura. Övers av Shozu Matsushita och Per Erik Wahlund. Tankadikter.

 

Murasaki Shikibu: Berättelsen om Genji. De tidiga åren. Övers (via engelska) av Kristina Hasselgren.

 

Japansk haiku – världens kortaste diktform. Övers av Lars Vargö. Haikudikter.

 

Vårregnets berättelse (haiku). Övers av Kaj Falkman. Haikudikter

 

 

 

Övriga kulturer och språk

 

Tibet

 

Snölejoninnans mjölk (dikter tillskrivna den sjätte Dalai Lama Tsamyang Gyatso). Övers Rolf Jonsson.

Den sjätte Dalai Lamas kärlekssånger. Övers Rolf Jonsson. Poesi.

 

Malaysia

 

Pantun. Malajisk folkpoesi. Övers Staffan Backlund.