Kontakt

 

 

Postadress

MJ Läromedel

Backvägen 9

169 55 Solna

 

Telefon

08-53332557

073-5200402

 

epost

michael@mjlaromedel.se

 

MJ Läromedel är ett nystartat läromedelsförlag som satsar på högkvalitativa, djuplodande och inspirerande läromedel. Målet med våra läroböcker och andra hjälp-medel i undervisningen är att bidra till en lärorik, fördjupande och intresseväckande undervisning - att bidra till idéer och bildning. De ska ha en avancerad nivå men inte kännas för svåra utan tvärtom utmanande och inspirerande. Böckerna ska både vara peda-gogiskt genomtänkta och kunna ge fördjupad förståelse för ämnet i fråga.

mjlaromedel.se © 2011     -     08-53332557 0735-200402     -    michael@mjlaromedel.se