Lärarhandledning för

Litterära mästerverk genom tiderna

Lärarhandledningen för Litterära mästerverk genom tiderna finns bara på webben, på MJ Läromedels hemsida. Den är fri att ladda ned och får användas kostnadsfritt av skolor, även av dem som inte har köpt boken. Materialet tillhör dock för-fattaren och är skyddat av upphovsrättslagen. Det får inte mångfaldigas i kommersiellt syfte och inte läggas upp på andra internetsidor.

 

Lärarhandledningen består av två inledande kapitel följt av respektive lärobokskapitel med olika uppgifter. I det första kapitlet diskuteras ämnesplanens föreskrifter om skönlitteratur och hur Litterära mästerverk genom tiderna lämpligtvis kom-mer till användning i respektive svenskkurs. Undersökningen av ämnesplanen kan vara till stor hjälp för diskussioner även av skolor som inte använder Litterära mästerverk genom tiderna. I kapitel två redovisas innehåll och struktur i läro-boken och lärarhandledningen. Sedan följer kapitel med upp-gifter epokvis.

 

För att följa ämnesplanens utformning ligger fokus på uppgifter som har att göra med ett mänskligt perspektiv, ett samhälls-perspektiv och litterära verkningsmedel. Arbetsuppgifterna som finns i Litterära mästerverk genom tiderna finns inte i lärar-handledningen. Det rör sig om andra uppgifter även om en del kan likna varandra.

 

Förlaget tar tacksamt emot synpunkter på mejladressen michael@mjlaromedel.se.

Lärarhandledning för

Litterära klassiker

från Enuma elish till tidig modernism

Köp 10 exemplar av vår antologi Litterära klassiker

och få lärarhandledningen på köpet!

 

Lärarhandledningen för antologin Litterära klassiker från Enuma elish till tidig modernism erhålls gratis för de skolor och andra kunder som köper minst tio exemplar av Litterära klassiker från Enuma elish till tidig modernism alternativt paketet Litterära klassiker + Litterära mästerverk. Efter sådant köp får skolans personal använda lärarhandledningen inom skolans ram på det sättet de finner lämpligt. Lärarhandled-ningen går inte att införskaffa på annat sätt.

 

Lärarhandledningen finns av miljöhänsyn enbart tillgänglig som pdf-fil. Filen skickas till skolan efter att köp av minst tio exemplar av Litterära klassiker har gjorts. Kontakta förlaget på mejl eller telefon efter köp så skickar vi filen när vi ser att köpet har gått igenom.

 

Lärarhandledningen består av en kort inledning följt av 121 sidor med uppgifter, en uppgift till varje text i antologin utom ett par mycket korta dikter. Uppgifterna frågar om texternas innehåll och litterära gestaltning samt ger förslag på fördjup-ningsuppgifter och diskussionsfrågor. Dessutom finns förslag på tretton temaupppgifter. Se exempelsidor i högerspalten här intill för en inblick!

 

Vid frågor om övrig användning och/eller förvärv, vänligen kontakta förlaget. Erbjudandet gäller tillsvidare.

mjlaromedel.se © 2011     -     08-53332557 0735-200402     -    michael@mjlaromedel.se