Litterära klassiker

från Enuma elish till tidig modernism

 

Antologi för gymnasieskolan

I den här antologin finns litterära texter från Enuma elish ca 1500 f.Kr. fram till de tidiga modernisterna i början av 1900-talet. Här samsas författare från jordens alla hörn: indianer, inuiter, européer, afrikaner, perser, araber, afghaner, indier, tibetaner, kineser, japaner. Ambitionen har varit att ge tillgång till ett stort urval texter för att främja variation och mångfald: så att lärare kan variera sig, så att elever kan arbeta i grupper (med t.ex. varsin japansk eller kinesisk medeltidspoet), så att främmande kulturers och

epokers diktning verkligen synliggörs, så att kanon inte blir för inskränkt.

 

En annan målsättning är att texterna ska väcka tankar, känslor och förståelse för skönhet hos eleverna – få dem att bli berörda av människors öden och konstnärlig kraft. Texterna i antologin visar upp tillvarons olika sidor och förmedlar människors känslor, föreställningar, situationer, handlingar, fantasier, förundran, konstnärliga förmåga, engagemang etc – sådant som klassikerna bättre än annat förmår skildra.

 

Här finns dikter av många slag samt utdrag från berömda dramer, epos, romaner och noveller. Långa texter såsom dramer och epos är försedda med inflikade sammanfattningar av handlingen så att elever kan tillägna sig ett helt verk eller kapitel utan att ha tillgång till hela verket. Många texter är försedda med ingresser som sätter in verket i ett sammanhang och som gör det enklare att tillgodogöra sig innehållet. Svåra ord i texterna förklaras och kommentarer ges för svåra passager.

 

Antologin gör sig bäst med litteraturhistorieboken Litterära mästerverk genom tiderna, vars upplägg den i princip följer. Tillsammans med arbetsmaterial på förlagets hemsida

utgör de två böckerna ett gediget och stimulerande inslag i ämnet svenska.

 

Michael Jay har undervisat på bland annat Katedralskolan i Uppsala, Calmare Internationella Skola i Kalmar samt Danderyds gymnasium, Viktor Rydbergs gymnasium, Östra Real och Norra Real i Stockholmsområdet.

 

 

Pris 348 kr (med moms 369 kr)

Beställningar görs på sidan Beställa

Bokfakta

 

Storlek: 240 x 170 mm

Längd: 834 s

Vikt: 1700 gram

Omslag: hårdband, rund rygg

Bindning: inbunden/linnetrådshäftad (boken går att vika upp ordentligt utan att boken spricker och utan att boken slår igen)

Utgivningsår: 2015

mjlaromedel.se © 2011     -     08-53332557 0735-200402     -    michael@mjlaromedel.se