Antologi

Litteraturhistoria

Litterära mästerverk

genom tiderna

 

Litteraturhistoria

för gymnasieskolan

 

info

beställa

Litterära klassiker

från Enuma elish till tidig modernism

 

Antologi för

gymnasieskolan

 

info

beställa

Välkommen att undersöka våra titlar, lärarhandledningar, tips och annat. Klicka på länkarna ovan till vänster.

Lärarhandledning

Lärarhandledning

för

Litterära mästerverk genom tiderna

 

info

fri nedladdning

MJ Läromedel satsar på hög-kvalitativa, djuplodande och inspirerande läromedel. Vi vill bidra till en lärorik, fördjupande och intresseväckande under-visning - bidra till idéer och bildning. Våra läromedel ska ha en avancerad nivå men inte kännas för svåra utan tvärtom utmanande och inspirerande. Böckerna ska både vara peda-gogiskt genomtänkta och kunna ge fördjupad förståelse för ämnet i fråga.

Bilden ovan

Detalj från Madonna del Magnificat av Sandro Botticelli. Källa: The Yorck Project. 10.000 Meisterwerke der Malerei - via Wikimedia commons.

GNU Free Documentation License.

Idéer och bildning är två av våra ledord. Ett samhälle utan idéer är sterilt, statiskt och tråkigt. Ett liv utan bildning är fattigt och fantasilöst.

Lärarhandledning

Lärarhandledning

för

Litterära klassiker

från Enuma elish till tidig modernism

 

Köp 10 ex av vår antologi så tillkommer lärarhandledningen på köpet

 

info

Våra böcker går att beställa hos LäroMedia Bokhandel i Örebro? Se länken "Beställa".

mjlaromedel.se © 2011     -     08-53332557 0735-200402     -    michael@mjlaromedel.se